Happy Birthday Shankari......

Login   |  Register Now

Follow us with


Happy Birthday Shankari......

നമ്മൾ കരയുമ്പോൾ 'അമ്മ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു നിമിഷം അതാണ് നമ്മുടെ ജനനം, എന്റെ കുഞ്ഞനിയത്തി ..... മായാത്ത വസന്തം പോലെ , മറയാത്ത നിഴൽ പോലെ, വാടാത്ത പൂക്കൾ പോലെ, എന്നുമുണ്ടാവട്ടെ ഈ നിറപുഞ്ചിരി നിൻ മുഖത്തു ഒപ്പം  എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും എന്റെ കുഞ്ഞുപെങ്ങൾക്ക് നേർന്നുകൊള്ളുന്നു

On : October 25, 2016, 12:18 pm

Posted By : Binish

Kuwait Informations

Opinion Poll

Do you think there should be a separate law to deal with cases of lynching?

Yes No

Copyright © 2012-2018, All rights Reserved   |  www.way4indians.com  |  This Logo is a trademark of Way4Indians. For Enquires, please contact : info@way4indians.com